F harfiyle kız isimleri

Ferma

24.01.2016 13:45

F. 1. Emreden, buyuran. 2. Amir.

Ferzan

24.01.2016 13:49

F. İlim, hikmet.

Ferzane

24.01.2016 13:50

F. 1. Âlim, bilgin. 2. Benzerlerine göre ileride olan. 3. Hakim, filozof. 4. Tasavvufta nefsinin isteklerinden sıyrılmış olan.

Fetanet

24.01.2016 14:01

A. 1. Zihin açıklığı, çabuk kavrama yeteneği. 2. Peygamberlerin sıfatlarından biri.

Fevziye

24.01.2016 14:03

A. Fevzi isminin dişilidir. bkz: Fevzi

Feyman

24.01.2016 14:19

Ahlakî olgunluk, yücelik.

Feyza

24.01.2016 14:20

A. 1. Suyun taşarak akması. 2. Bolluk, bereket, çokluk, verimlilik. 3. Çoğalma. 4. İlim, irfan. 5. Feyz ile dolu olan.

Feyzi

24.01.2016 14:25

A. 1. İlim, irfan. 2. Suyun taşıp akması. 3. Bolluk, verimlilik.

Feza

24.01.2016 14:28

Uzay, evren. Evrenin genişliği.

Site İstatistikleri

 

Kız ismi: 1437
 

Erkek ismi: 1332
 

Toplam isim: 2770
 

Son eklenen isim: Sühandan