İsim Sayısı: 3453

MİTOLOJİK İSİMLER 

 

   

Adonis: Güzelliği ile meşhur bir delikanlı

Afrodit: Aşk ve güzellik tanrıçası

Agamemnon: Yunan krallarından en önemlilerinden biri

Akana: Altay inancına göre Ülgen'e yaratma emrini veren tanrıça

Albunea: Bir peri kızı

Ananke: İnsan şeklindeki bir kader tanrıçası

Apollon: Güzel sanatlar ve güneş tanrısı

Arge: Apollon'un geyiğe dönüştürdüğü bir peri kızı

Artemis: Zeus ile Leto'nun kızı, Apollon'un kardeşi

Atalante: Yunan'da avcı kız

Aura: Frigya'lı güzel bir kız

 

Baal: Asur tanrısı 

Bellona: Romalılarda zafer tanrıçası

Bendis: Trakya'lıların ay tanrıçası

Bia: Dev Palas ile Styx'in kızı. Şiddet anlamında.

Bianna: Kıtlık yüzünden Girit'ten kaçan kız. Viyana şehrine adını verdi.

 

 
Camenta: Roma'lı doğum tanrıçası   
   

Dada: Namusu uğruna kendini öldüren efsanevi Girit'li bir kadın. 

Daphne (Defne): Apollon'un aşık olduğu peri kızı. Defne ağacına çevrildi.

Demeter: Toprak ve tarım tanrıçası

Dina: Dünya yaratıldığında insanlara farklı 70 dilde konuşmayı öğreten melek 

Dione: Okeanos'un kızı

 

Eris: Nifak, anlaşmazlık tanrıçası

Eros: Aşk tanrısı. Afrodit'in oğlu. 

Evadne: Poseidon ile Pitane'nin kızı

 

Fama: Halkın sesinin simgesi, Yer'in kızı.

Flora: Yeşeren bitki ve çiçeklerin tanrıçası 

 
   

Halia: Rodos'lu güzel bir kız

Hebe: Zeus ve Hera'nın kızı. Gençlik ve güzelliğin simgesi.

Herkül: Eski Roma mitolojisinde yenilmezliğin ve üstün gücün simgesi kabul edilen yarı-tanrı

Hike: Mısır mitolojisinde doğaüstü güçlerin tanrısı

 
   
   
   

Karya: Lakonia'lı güzel bir kız. Sonradan fındık ağacına çevrildi.

Kayra-Han (Kara-Han): Altay Türklerinde gökyüzünün 17.katında oturan en büyük tanrı

Keto: Denizin kızı. Öz kardeşi Phorkys ile evlendi.

 

Lara:  Lauium ırmağının perisi 

Lethe: Cehennemde akan nehirlerden biri

 

Melissa: Girit kralının kızı olan  bir peri 

Mergen: Türk mitolojisinde, göğün 7.katında oturan akıl tanrısı (Hermes gibi..)

 

Nemesis: Yunan'da İntikam tanrıçası

Neria: Tanrının ışığı 

Nike (Victoria): Zafer tanrıçası

Nyks: Khaos'un kızı gece

 
   
   
Paris: Troia kralı Priamos'un oğlu  
   
   
   
   
Umay (Ayızıt): Türk mitolojisinde güzellik ve aşk tanrışası   
Ülgen: Türk mitolojisinde gök tanrısı (Jupiter gibi..)   

Venüs: Roma'lılarda Güzellik ve aşk tanrıçası

Vesta: 1) Ocakbaşı tanrıçası Hestia'nın öteki adı, 2) Kutsal ateşin meleği

 
   
Zelos: Sadakat sembolü. Styx ile Okeanos'un oğlu  
   

 

© 2011 Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz websitesi oluşturun Webnode


iyi.tc -

Zirve100 Toplist

- -
Yaşam ve İnsanlar Magazin
- toplist Toplist- Gazeteler- Mirc