S harfiyle erkek isimleri

Sıddık

09.07.2017 18:10
A. 1. Çok doğru olan, dürüst, hiç yalan söylemeyen. Hakikati kabul eden ve onaylayan kişi. 2. Kur'an'da peygamberleri vasfetmek için, iman edenlerin sıfatı ve şehitlikten önde gelen makam olarak zikredilir. 3. Hz. Ebu Bekir'in (R.A.) lâkabı.

Sezgin

09.07.2017 18:09
Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı.

Sezen

09.07.2017 18:08
Sezgili, duyan, hisseden, anlayan.

Sezer

09.07.2017 18:08
Duyar, hisseder, anlar. 

Seza

09.07.2017 18:04
F. Uygun, münâsip, yaraşır.

Sezai

09.07.2017 18:04
F. 1. Uygun, münâsip, yaraşır. 2. Seza ile ilgili, sezaya mensup.

Seyit

09.07.2017 18:02
A. 1. Lider. Br topluluğun ileri gelen kişisi. 2. Hz. Peygamberin (S.A.V.) soyundan gelen kimse.

Seyithan

09.07.2017 18:01
A. Hanların başı, önderi.

Seyhan

19.03.2017 01:04
A. 1. Ürdün'ün ötesinde Hz. Musa'nı mezarının bulunduğu şehir. 2. Çukurova'yı sulayıp İskenderun Körfez'ine dökülen nehir.

Seyfullah

19.03.2017 01:03
A. 1. Allah'ın kılıcı. 2. Hz. Ali'nin (ra) ve Hz. Halid bin Velid'in lakâbı.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Site İstatistikleri

Kız ismi: 966

Erkek ismi: 925

Toplam isim: 1891

Son eklenen isim: Sezgin

Son isim ekleme: 9 Temmuz 2017